Stress är en av vår samtids största problem och tyvärr lider över hälften av alla svenskar av denna form av mental ohälsa. Bara under de senaste tio åren har siffrorna ökat dramatiskt och medan de flesta som stressar fortfarande är i medelåldern så har även oroväckande många barn och ungdomar börjat uppvisa stress-symptom.

Anledningarna till stress är många och varierade men själva grunden handlar i de allra flesta fallen om att man upplever att man inte klarar av allt man har att göra. Problematiken är ofta ganska komplicerad och det finns sällan en ”quickfix” lösning som till exempel att göra en fettsugning om man har envist fett på låren eller dubbelhakan. I stället krävs det dels att man går till botten på problemet och att man sedan aktivt söker en bra behandling som till exempel massage och motion.

Vad är stress?

Det kan vara förvånande men stress är egentligen en av människans bästa vänner. Utan stresshormoner hade vi förmodligen inte funnits idag då det handlar om en ren överlevnadsfunktion. Utan stress skulle människor till exempel inte kunna skynda sig från en farlig situation eller komma på en akut lösning, och faktum är att många praktiska innovationer kommer ifrån stressreaktioner. Problemet är dock att stress är menat att fungera under kortare tidsperioder, precis då faran uppstått, och inte att ligga som en konstant tryckande känsla i vardagslivet. Att känna stress inför en presentation på jobbet är alltså bara bra och normalt men att känna stress medan man går till jobbet eller redan kvällen innan fungerar negativt.

Hur kan man behandla stress och mental ohälsa?

De goda nyheterna är att vetenskapen ständigt går framåt och idag finns det många lösningar och behandlingar som den stressade personen kan tillämpa och tillgodogöra sig. Forskning visar att saker som massage, meditation och mindfulness är utomordentliga vägar ur stressen då de attackerar problemet från flera olika håll. När man lägger sig på massagebritsen ger man sig själv en värdefull gåva bara i det att man behandlar sig själv väl, och att låta ett proffs ta hand om de spända leder och muskler som stressen orsakat kommer en omedelbar lättnadskänsla. En halv- eller heltimmes massage verkar undergörande och effekterna varar ofta i en längre tid därefter. Genom att ge sig själv en behandling en gång i veckan eller månaden har man dessutom något att se fram emot, vilket är nog så avstressande i sig.

Varför är just du stressad?

Varje individ har sina egna anledningar till stress men oftast handlar det om att ha för många järn i elden eller att ha planerat sin tid dåligt. Studier, jobb, träning, pendlande, resor, hobbys, vänner och familj är alla stor del av människors liv och man har inte mer än 16 timmar om dagen – åtminstone inte om man också vill få sina åtta timmars sömn, vilket är livsviktigt både för den fysiska och mentala hälsan.

Mycket av tidsbristen handlar om att man inte riktigt gjort ett bra schema och genom att sätta upp regelbundna tider för allt från jobb till massage, kommer tiden snart att räcka till. Det gäller dock att prioritera rätt, vilket inkluderar den egna hälsan.